École de natation  |  CNDie


D’Schwammschoul #CNDie gratuléiert de Kanner aus dem 1ten an 2ten Trimester fir déi schéin Zäit an hir SUPER  Leeschtung !

 

Ee ganz grousse MERCI un ierch Elteren fir äert Vertrauen !

 

 

#CNDiekirch #CNDie #Swimming #Schwammschoul #EcoledeNatation #Piscine #PiscineDiekirch #2018 #Kids #CercledeNatationDiekirch #Diekirch

 

 


Den CNDiekirch ass frou Iech kenne matzedeelen datt eis Schwammschoul erëm aktiv ass.

 

Des gëtt assuréiert duerch d´ Marine RIES an de Jean COLLING.

 

- Dënschdeg an Donneschdeg vu 16:00 bis 17:00 Auer

- D´Platze si pro Trimester op 10x limitéiert

- Montant 160€ | Trimester →  per iwwerweisung op  LU42 0090 0002 0288 1439  |  Raiffeisen (CCRALULL)

- Inscriptioun via eise Site | Formulaire

 

Sportlech Gréiss,

de Comité CNDie


Groupe  -  École de natation