École de Natation


Inscription ouverte pour le 2.ième Trimestre

 

160 Euros/trimestre (22x cours)


Inscription ouverte pour le 2.ième Trimestre

100 Euros/trimestre (11x cours)D’Schwammschoul #CNDie gratuléiert all de Kanner aus dem 1ten, 2ten an 3ten Trimester fir déi schéin Zäit an hir SUPER  Leeschtung !

 

Ee ganz grousse MERCI geet un ierch Elteren fir Äert Vertrauen !

 

#CNDiekirch #CNDie #Swimming #Schwammschoul #EcoledeNatation #Piscine #PiscineDiekirch #2019-20 #Kids #CercledeNatationDiekirch #Diekirch #Nordstad #Learning #Sport