École de natation  \  CNDie


Den CN Diekirch ass frou Iech kenne matzedeelen datt eis Schwammschoul erëm aktiv ass.

 

Des gëtt assuréiert duerch d´ Marine RIES an de Jean COLLING.

 

- Dënschdeg an Donneschdeg vu 16:00 bis 17:00 Auer

- D´Platze si pro Trimester op 10x limitéiert

- Montant 160€ / Trimester

- Inscriptioun via eise Site / Formulaire

 

Sportlech Gréiss,

de Comité CNDie