21 février 2020

Bal Hippique - Aal Seeërei

TICKETS SINN DO !!

VIRVERKAF --> Grand Bazar Diekirch - Café beim Fränk - Dikricher Stuff - Salon Tony - Restaurant Um Grill


! Trainer gesicht !

 

Du hues méi wéi 18 Joer an hues Freed a Spaass um Schwammen ?

 

Du wëlls däi Wëssen a Passioun u jonk Schwëmmer / Kanner weiderginn ?

 

Mir proposéieren Dir Trainer(in)/Trainer(in)-Assistent(in) beim CNDie ze ginn an der Schwammschoul bzw. bei der Équipe Natation “ Débutants ”

 

... selbstverständlech gëss du fir dës Tâche bezuelt !

 

Deng Missioun ?

 

De Kanner d 'Freed um Schwammen bäibréngen

 

Interesséiert ... oder fir weider Infoen ? Schreif un comite@cndiekirch.lu

 

 

De Comité

CNDie

 


25.11.2019

AGO - CNDiekirch


Natation  Equipe " Débutants, Espoirs & Élite " 2019-20

Inscriptions ouvertes


Waterpolo  2019-20   │   Inscriptions ouvertes


 

Aquagym  2019-20   │   Inscriptions ouvertes